Ελαιόλαδο ΠΟΠ "Μεσσαρα"    

 

Όταν ένα προϊόν μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εκτιμούνται σαν ανώτερα από τους καταναλωτές και περνώντας τα χρόνια ανακαλύπτουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται, με υψηλό βαθμό σταθερότητας, μόνο σ’ αυτό τότε  η ονομασία του συγκεκριμένου προϊόντος καταλήγει να  συνοδεύεται με  ένα επώνυμο, την γεωγραφική του προέλευσή. Έτσι το ελαιολαδό μας μπορεί και κατατάσσεται σε Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης . δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμό όλες αυτές τις προδιαγραφές του προϊόντος που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_elaioladou_Messara.pdf

 

Γεωγραφική περιοχή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ "Μεσσαρά"